Urmăreşte-ne pe:

Despre leii moldoveneşti

Pentru a fi de neînlocuit, trebuie să fii diferit.

— Coco Chanel

  Ştiaţi că... Banii ca mijloc de plată, erau utilizați din timpurile străvechi ale civilizației umane. La început, au fost utilizaţi în comerț ca mijloc de plată, sub formă de monede, mai tîrziu au apărut bancotele și apoi mijloacele electronice de plată. În acest articol vă propunem să descoperim împreună apariţia şi evoluţia bancnotei din Republica Moldova - leul moldovenesc.

 

Scurt istoric

   Ştiaţi că...  Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Denumirea a fost preluată de la leul românesc, care, la rîndul său, provine de la leul rampant de pe reversul talerilor olandezi (leeuwendaalder) care au circulat în principatele româneşti între anii 1650-1700. Chiar şi după ieşirea din uz a talerilor, numele de leu a fost păstrat ca termen generic pentru bani, iar în 1867 leul a devenit unitatea monetară a Principatelor Unite (Moldova şi Ţara Românească). Primele monede emise de Principatele Româneşti au fost din bronz de 1, 2, 5 şi 10 bani. Ele erau bătute în Anglia. Primele însemne monetare de hîrtie au fost biletele ipotecare (1877) cu valorile nominale de 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 lei.

 


  Ştiaţi că...   Prima atestare documentară a banului, subdiviziune a leului, a apărut în 1413. Denumirea vine de la numele monedelor voievodatelor Croaţiei şi Sloveniei - dinarii banales - care au circulat în ţările româneşti începînd cu 1270.

 

 


Leul moldovenesc

 


Ştiaţi că... Pregătirile pentru introducerea valutei naţionale au început în anul 1992, cînd Parlamentul a adoptat două documente cu privire la valută şi cu privire la asigurarea leului moldovenesc, ba chiar a fost creat şi un comitet special pentru introducerea în circulaţie a valutei naţionale. Astfel, la 29 noiembrie 1993, a fost pus în circulaţie leul moldovenesc, conform cursului de 1000 cupoane pentru 1 leu. Tot atunci un dolar valora 3,85 lei.

 


Ştiaţi că...  În anii 1994-1995 au fost emise bancnotele de 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 şi 200 lei. Abia peste patru ani au fost puse în circulaţie şi bancnotele de 500 de lei. Cele mai recente bancnote emise sînt cele de 1000 lei (2003).

 

 


Părintele valutei naţionale

 Ştiaţi că...  Artistul plastic Gheorghe Vrabie este autorul leului moldovenesc. El a muncit la designul valutei naţionale în Imprimeria Băncii Naţionale Române de la Bucureşti, deoarece „condiţiile de la Chişinău erau improprii”. Evident că acest lucru a devenit cunoscut mai tîrziu, deoarece conceperea leului moldovenesc s-a făcut în mare taină. Vrabie spune că, primele au fost tipărite bancnotele de 500 lei şi 1000 lei. Artistul susţine că bancnotele cu valoare nominală mare (500 şi 1000 lei) au fost depozitate în subsolurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, asta pentru că ele au fost puse în circulaţie mult mai tîrziu decît cele cu valoare nominală mică.

 

 


Ştiaţi că... Nici familia lui Gheorghe Vrabie nu a ştiut unde este şi cu ce se ocupă pe durata creării bancnotelor moldoveneşti. Gheorghe Vrabie îşi aminteşte că, atunci cînd s-a decis că el va fi autorul monedei naţionale, a fost trimis la Bucureşti în acest scop, spunîndu-i-se ca nici măcar soţia să nu ştie unde este el. „Am lucrat trei luni, la Bucureşti, cu santinela lîngă mine, fără să ştie nimeni unde sunt, deoarece autorităţile aveau grijă să nu se scurgă informaţia."

 

 

Ştiaţi că... Autorităţile de pe atunci vroiau să imprime peisaje pe bancnotele moldoveneşti. ”Pe bancnote am vrut să introduc şi Cetatea Albă, şi Hotin, dar nu mi s-a permis pentru că erau pe teritoriul Ucrainei. Iniţial, autorităţile veneau cu propunerea să optăm pentru peisaje, să nu dăm monumente de arhitectură, însă acest lucru se face în unele ţări, unde nu există arhitectură”, este convins Gheorghe Vrabie.

 

 

Ştiaţi că... Iniţial au fost trei bancnote: de unu, de cinci şi de zece lei, de circulaţie scurtă, care au avut doar un singur element de siguranţă. Bancnota de cinci lei era albastră, cea de un leu galbenă, iar cea de zece – roşie, ansamblul tricolorului, evocînd astfel culorile drapelului.

 

 

Ştiaţi că... Bancnotele de 20, 50, 100, 200, 500 şi 1000 lei, care au fost elaborate ulterior şi care se află în circulaţie pînă în prezent au zece semne de siguranţă.

 

 

Ştiaţi că... La începutul anilor 90, unele persoane de la conducere propuneau ca valuta naţională să se numească ducat sau taler. Însă echipa implicată în confecţionarea bancnotelor a refuzat categoric. În cele din urmă s-a insistat, totuşi, ca valuta naţională să se numească "leul moldovenesc".

 

 Bine de ştiut

 


Ştiaţi că... Cele opt bancnote cu valoare nominală de la 1 la 1000 lei se tipăresc în Franţa. Monedele însă sînt bătute la Chişinău, cu excepţia celor de 50 de bani care se fabrică în Cehia.

 


Ştiaţi că... Primul Guvernator al Băncii Naţionale, Leonid Talmaci, şi-a semnat numele de 19 ori pînă a fost aleasă semnătura ce este aplicată pe leul moldovenesc.

 


Ştiaţi că... Onorariul autorului valutei naţionale a constituit 1,5 mil. de ruble, care s-a devalorizat practic peste noapte în raport de 1 la 1000. Gheorghe Vrabie declară că a putut să-şi cumpere pe banii obţinuţi doar calorifere în apartament.

 

 

Ştiaţi că... Primele monede ale Republicii Moldova care au fost extrase din circulaţie arătau aşa:

 

          

 

          

 

 

Ştiaţi că... Următoarele monede ale Republicii Moldova care au fost puse în circulaţie începînd cu 1993 au fost:

 

             

 

              

 

 

Ştiaţi că...  Ştiaţi că prima serie de bancnote ale Republicii Moldova care au fost extrase din circulaţie în 1992 au fost doar trei:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Ştiaţi că... Următoarele bancnote ale Republicii Moldova care au fost introduse în circulaţie din 1994 au fost:

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------